TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ METNİ

Değerli Çalışan Adayı;

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (BANKA) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Bankamızla paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

1.Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk bilginiz,
 • E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız,
 • Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi),
 • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz,
 • İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret),
 • Fotoğrafınız,
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Sürücü belgesi bilgileriniz,
 • Maaş Beklentiniz,
 • Askerlik durumu bilginiz,
 • Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
 • Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer bilgileriniz

KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

Söz konusu veriler, iş başvurunuzun istihdam ile sonuçlanmaması halinde açık rızanıza dayanılarak 5 yıla kadar, istihdam ile sonuçlanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. nezdinde saklanabilecektir.

2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Hizmet Sözleşmesi’nin kurulabilmesi için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya yürütülebilmesi,
 • Bankamızın faaliyetlerinin kendi iç düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temin edilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takip edilmesi,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilebilmesi,
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin planlanabilmesi veya yürütülebilmesi,
 • İş başvuru sürecinizin yönetilebilmesi,
 • Sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
 • Banka’ya ait araçların kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın tespit edilebilmesi,
 • Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
 • Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
 • Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
 • İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, (iii) “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (iv) “açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, kariyer portalının kullanımı amacıyla anlaşmalı iş ortağımıza ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Banka’mıza daha önce bildirilen ve Banka’mızın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.